Sijoitusasunnot

Sijoitusasunnoista saatava tuotto riippuu monesta tekijästä: vuokratuloista, vastikekuluista, remontointikuluista, asunnon arvonnoususta ja velan käytöstä oman pääoman tuoton nostamiseksi. Nykyisin varsinkin vastikkeet ovat nousseet isoksi riskiksi niiden jo pitkään jatkuneen hinnanousun takia. Pääsääntönä voidaan pitää, että hankintahinta määrää suurelta osin odotettavissa olevan tuoton. Pahimmat uhkat sijoitusasunnosta saatavalle tuotolle ovat a) ylihinnan maksaminen ja b) lyhyet vuokrasuhteet. Riskejä ovat myös odottamattomat remontit ja epäonnistuneesta vuokrasuhteesta aiheutuneet ongelmat saamatta jääneiden vuokrien tai vahingoittuneen omaisuuden muodossa.

Sijoitusasuntoa varten otettu laina parantaa sijoittajan maksaman omarahoitusosuuden tuottoa (oma pääoma), niin kauan kun asunnosta saatava sijoitustuotto on velasta maksettavaa korkoa suurempi. Suuri lainaosuus merkitsee suurempaa altistumista korkotason muutoksille ja esimerkiksi tilapäinen vuokralaisten puuttuminen vaatii sijoittajalta lisää rahaa lainan hoitoon. Yleisesti ottaen osa sijoitusasunnosta kannattaa kuitenkin rahoittaa osittain lainalla, koska kohtuullinen lainaosuus lisää sijoittajan oman pääoman tuottoa kasvattamatta riskiä liikaa. Hyvänä velkasuhteena pidetään yleensä 30% omaa rahaa ja 70% lainaa.

Myös omassa käytössä olevaa asuntoa kannattaa ajatella sijoitusasuntona. Vaihtoehtona olisi vuokralla asuminen ja monella paikkakunnalla vuokrataso on sellainen, että alhaisten korkojen vallitessa vuokralla maksaisi jo omaa asuntoa. Omaa asuntoa lyhennettäessä pääomaa jää säästöön, ja omistusasuminen onkin edullisin asumismuoto pitkällä aikavälillä. Asuntoon sijoitetut varat ovat usein myös hyvässä inflaatiosuojassa.
 

Sijoitusasunto verrattuna muihin sijoituskohteisiin

Sijoitusasunto vaatii usein enemmän hoitoa kuin esimerkiksi pörssiosakkeet, rahastot tai sijoitustaide. Asuntosijoittajan on huolehdittava vuokralaisten hankinnasta, vuokrasaatavien seurannasta, yhtiökokouksissa käynnistä ja asunnon kunnosta. Vuokrisäntä.fi-verkkopalvelu on rakennettu juuri näitä työvaiheita helpottamaan. Sijoitusasunnolla on kuitenkin lähemmin tarkastellessa muutamia etuja muihin sijoituskohteisiin nähden. Siihen on suhteellisen helppo saada lainaa ja omistaja voi itse vaikuttaa asunnon arvoon. Seinien maalaus, keittiö- tai kylpyhuoneremontti tai lattioiden päällystäminen parketilla voivat nostaa asunnon arvoa huomattavasti kustannuksia enemmän.


Asunnon veroedut

Asuntosijoittaminen tarjoaa myös veroetuja. Asunnon hankkimiseksi otetun lainan korot saa vähentää verotuksessa asuntovelan korkoina (omassa tai perheen käytössä oleva asunto) tai tulonhankkimisvelan korkoina (sijoitusasunto) kokonaan pääomatuloista ja rajoituksin ansiotulosta. Asunnon myynnistä syntyvää luovutusvoittoa ei veroteta, jos myyjä on käyttänyt omistamaansa asuntoa omana tai perheensä vakituisena asuntona yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Vähintään kahden vuoden asuminen voi sijoittua mihin hyvänsä ajankohtaan omistusaikana. Myöskään kiinteistön ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos hän on 18-39 -vuotias ensiasunnon ostaja edellyttäen, että ostajan omistukseen tulee vähintään puolet asunnosta ja että hän käyttää kiinteistöä omana vakituisena asuntonaan.
 


Tämän sivun lukijoita kiinnosti myös seuraavat osiot: