Tietosuoja

Palvelun luonteesta johtuen, olemme erittäin tarkkoja tietosuojan suhteen. Suojaamme kaikki palveluun tallennetut tiedot asianmukaisilla fyysisillä, sähköisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä tietojen luvattoman käytön tai paljastumisen estämiseksi, sekä tietojen tarkkuuden ja tietojen käytön oikeellisuuden varmistamiseksi. Kaikki www.vuokraisanta.fi sivuston palvelut on suojattu SSL-tekniikalla. Osaa palveluista voi käyttää vain varmentamalla ensin henkilöllisyytensä pankkitunnuksilla.