Yleiset ehdot

Vuokraisäntä.fi sivujen käyttöehdot

Suomen Vuokraisäntä Oy:n (jäljempänä Vuokraisäntä), osoitteessa www.vuokraisanta.fi, sijaitsevaan sivustoon sovelletaan alla mainittuja käyttöehtoja (päivitetty 4.2.2012).
 

1. KÄYTTÄJIEN VASTUUT

1.1 Kenelle verkkopalvelu on suunnattu
Vuokraisäntä.fi-verkkopalvelu (jatkossa Verkkopalvelu) on kokonaisuus jonka tarkoituksena on antaa kiinteistöalan toimijoille, sekä heidän Asiakkailleen, mahdollisuus löytää ja tutustua toisiinsa. Lisäksi Käyttäjillä on mahdollisuus mainostaa omaa toimintaansa, sekä käyttää sivuston tarjontaa oman liiketoimintansa tehostamiseen. Turvallisen toiminnan takaamiseksi palvelu on SSL suojattu ja osa toiminnoista on rajattu vain niille käyttäjille jotka on tunnistettu verkkopankkitunnuksilla. Verkkopalvelu on lähtökohtaisesti suunniteltu ainoastaan kiinteistöalan toimijoille, mutta Vuokraisäntä ei rajoita muiden tahojen käyttöä, ellei siitä synny pääkohderyhmälle häiriötä. Kiinteistöalalla toimiville yrityksille omia palveluitaan tarjoavat muut tahot ovat tervetulleita. Näitä tahoja voivat olla esimerkiksi kodinkoneliikkeet, sähköyhtiöt, pankit tai koti-siivousta tarjoavat yritykset.

1.2 Vastuut
Käyttäjien syöttämän tiedon oikeellisuus on syöttäjän vastuulla. Vuokraisäntä tarkistaa tietoja ainoastaan sopimattoman sisällön varalta. Sivuston yleiset käyttöehdot ovat voimassa aina siitä lähtien kun ne on päivitetty sivuille. Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy että hänellä on ollut mahdollisuus tutustua ehtoihin ja niihin mahdollisesti tehtyihin muutoksiin.

1.3 Käyttäjien henkilöllisyyden tarkistaminen
Rekisteröityneet Käyttäjät ovat itse vastuussa antamansa henkilöllisyyden oikeellisuudesta ja väärän henkilöllisyyden käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista rikosoikeudellisista, tai muista, seuraamuksista. Osa verkkopalvelun tarjonnasta vaatii käyttäjän SEPA-tunnistautumista väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

1.4 Vastuuvapaus
Toimiessasi verkkopalvelun kautta kolmansien osapuolien kanssa, teet tämän omalla vastuullasi. Käyttämällä verkkopalvelua hyväksyt että Vuokraisäntä ei ole vastuussa kolmansien tahojen sinulle aiheuttamista vahingoista.


2. KÄYTÖSTAVAT

2.1 Sivuston säännöt ja rajoitukset
Käyttäessäsi palveluitamme, sinun tulee käyttäytyä vastuullisesti ja hyvää harkintakykyä käyttäen. Kiellettyyn käytökseen kuuluu mm:

(a) lakien ja säännösten rikkominen missään muodossa,
(b) yksityishenkilöiden ja muiden tahojen valokuvien tai muun kopiosuojatun materiaalin tallennus ja käyttö johon sinulla ei ole oikeuksia,
(c) yksityisyydensuojaa rikkovan materiaalin lähetäminen palvelun kautta,
(d) palvelun käyttö roskapostin lähetykseen,
(e) muiden käyttäjien häiritseminen näiden nimenomaisesta kiellosta huolimatta,
(f) palvelun käyttö keksityllä nimellä tai toisen ihmisen/yrityksen nimissä ja
(g) tiedonkeruu palvelusta automatisoiduilla koodeilla.

Ylläolevat ovat vain esimerkkejä kielletystä käytöksestä. Vuokraisäntä varaa oikeuden peruuttaa kenen tahansa Käyttäjän käyttöoikeudet mikäli se katsoo tämän tarpeelliseksi.


3. IKÄRAJAT

Palvelun käyttäjien tulee olla vähintään 16 vuotta vanhoja. Kaupallisten palveluiden käyttö edellyttää vähintään 18 vuoden ikää.


4. YKSITYISYYDEN SUOJA

Käyttäjien yksityisyyden suojasta löytyy tarkemmat selosteet 'Tietosuoja'-osiosta. Käyttämällä palvelua hyväksyt kaikki siellä asetetut ehdot.


5. KÄYTTÄJÄN SYÖTTÄMÄ SISÄLTÖ

5.1 Oikeudet
Käyttäjän tallentaman aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa aineistostaan ja siitä, ettei aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädöntöä. Aineistomateriaali joka on julkisesti saatavilla tai pohjautuu Vuokraisäntä.fi-verkkopalvelun tarjoamaan lähdetietoon, katsotaan ns. julkiseksi materiaaliksi. Käyttäessään palvelua, Käyttäjä antaa Suomen Vuokraisäntä Oy:lle täyden käyttöoikeuden tallentamiinsa, edellä mainittuihin julkisiin aineistoihin. Näihin aineistoihin ei koskaan lasketa tietoja jotka rikkovat henkilötietolakia, yksityisyydensuojaa tai muita lakeja tietojen luovuttamisesta/tallentamisesta. Julkisiin materiaaleihin ei myöskään lasketa Käyttäjän tallentamia liitteitä (esimerkiksi valokuvia tai sopimuksia) missään muodossa. Vuokraisäntä käyttää keräämäänsä julkista materiaalia parantaakseen kaikille Käyttäjille tarjottavien tietojen taustamateriaalin laatua ja ajantasaisuutta. Käyttäjien lisäksi tietojen paikkaansapitävyyttä tarkistetaan mm. välittäjiltä, Tilastokeskuksesta, Väestörekisterikeskuksesta sekä Maanmittauslaitokselta.

Sopimusasiakkaina olevilla Käyttäjillä on myös mahdollisuus irrottaa yksittäinen Työympäristö kokonaan kaikille tarjottavasta julkisesta materiaalista. Tällöin irrotetun Työympäristön kaikki tiedot säilyvät yksinomaan sen sisällä, eikä käyttöoikeuksia luovuteta eteenpäin Vuokraisännälle tai muille tahoille. Irrotettuun Työympäristöön ei myöskään lähtökohtaisesti välitetä eteenpäin muualta tullutta tietoa, vaan käyttäjän tulee täydentää kaikki tiedot itse. Lisätietoja Työympäristön eristämisestä antaa asiakaspalvelumme.

Edellämainitun tiedon lisäksi, Vuokraisäntä saa myös käyttää Verkkopalveluun tallennettua Käyttäjän aineistoa viitemateriaalina luodessaan uusia palveluja, kerätessään tilastotietoja, estäessään tietoturvauhkia ja kehittäessään markkinointiaan. Henkilö-, maksu- ja yritystietoja käytetään ainoastaan lain sallimissa rajoissa ja muita tietoja siten, ettei niitä voi yksilöidä yksittäiseen Käyttäjään. Aineistoa käsitellään turvallisesti eikä yksittäisen Käyttäjän tietoja ei ikinä luovuteta kolmannelle taholle, ellei tämän taho ole viranomainen jolla on voimassaoleva lupa tietojen saamiseen.

Käyttäjän päättäessä julkaista Palvelussa (tai sen välityksellä) tuottamaansa Materiaalia, hän luovuttaa julkaistusta Materiaalista Vuokraisännälle rajoittamattoman käyttöoikeuden. Tällöin Vuokraisäntä saa käyttää (ml. linkittää) ja julkaista Materiaalin uudelleen, tarpeelliseksi katsomassaan muodossa sellaisenaan tai muokattuna.

5.2 Kielletty sisältö

Seuraavat asiat ovat kiellettyjä:

(a) muiden tahojen omistamien tietojen tallennus ilman asianmukaista lupaa,
(b) seksuaalisen, rasististen tai yksityisyydensuojaa rikkovan materiaalin tallennus,
(c) mainossisältö muualla kun sille varatulla alueella ja
(d) linkittäminen muille sivuille muualla kun sille varatulla alueella.

5.3 Velvollisuus julkaista sisältöä
Varaamme oikeuden olla julkaisematta käyttäjän syöttämää sisältöä mikäli katsomme sen tarpeelliseksi. Lisäksi varaamme oikeuden muokata julkiseksi merkittyä sisältöä.


6. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SISÄLTÖ

Käyttäessäsi palveluamme, saatat altistua kolmansien osapuolien tuottamaan sisältöön. Me emme kontrolloi, emmekä ota mitään vastuuta, kolmansien tahojen tuottamaan sisältöön. Käyttäjänä sinun tulee aina arvioida kolmansien tahojen sisältö itse. ja olet vastuussa niiden perusteella tekemistäsi toimista.


7. KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Rekisteröitymällä käyttäjäksi valitset samalla itsellesi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjänä olet vastuussa näiden tietojen salassapidosta. Sinun täytyy:

(a) kirjautua ulos palvelusta jokaisen käyttökerran jälkeen ja
(b) ilmoittaa meille välittömästi mikäli epäilet että käyttäjätunnustasi tai salasanaasi käytetään väärin.


8. KÄYTTÄJÄTILIN SULKEMINEN

Varaamme oikeuden sulkea käyttäjätilisi mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. ilmoitamme aina jälkikäteen tilin sulkemisesta ja sulkemisen syyn.
 

9. PALVELUN MUOKKAUS

Varaamme oikeuden koska tahansa, ilman ennakkoilmoitusta, muokata tai poistaa, väliaikaisesti tai pysyvästi, osan tai koko palvelun.


10. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUS KESKEYTTÄÄ TAI RAJOITTAA VERKKOPALVELUN TARJOAMINEN

Vuokraisännällä on oikeus keskeyttää tai rajoittaa Verkkopalvelun käyttö huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten. Emme takaa, että palvelut ovat käytettävissä keskeytyksittä emmekä vastaa katkosten aiheuttamista vahingoista.

Vuokraisännällä on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun tarjoaminen välittömästi tai rajoittaa yksittäisen Asiointipalvelun käyttöä mm. seuraavissa tilanteissa:

(a) Käyttäjä tai Käyttäjän laitteet, Käyttäjän koneella olevat ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriötä tai vaarantavat palvelun turvallisuuden tai
(b) suojellakseen Käyttäjiä turvallisuus- tai tietoturvauhalta.

Edellä mainituilla perusteilla Vuokraisännällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, estää Verkkopalvelun käyttö välittömästi ja/tai edellyttää tunnistautumista tai tapahtumien vahvistamista määrätyllä tunnistusvälineellä. Vahvistusta pyydettäessä Käyttäjällä on velvollisuus tarkistaa vahvistettavan tapahtuman sisältö.

Vuokraisännällä on oikeus keskeyttää poikkeava tai satunnainen tapahtuma ja edellyttää tapahtumalle erillistä vahvistusta esim. verkkopalvelutunnuksilla tai kolmannen osapuolen tarjoamalla varmenteella tai tunnistusvälineellä tai olemalla yhteydessä Vuokraisäntään.

Vuokraisännällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa Käyttäjälle, mikäli verkkopalvelun käyttö estyy ja yksittäinen Käyttäjän tekemä toimenpide keskeytyy edellä mainitun syyn vuoksi.

Vuokraisännällä on myös oikeus keskeyttää tai rajoittaa Verkkopalvelun tarjoaminen tapauksissa jossa sinne tehdään muutos joka johtuu laista tai viranomaismääräyksestä.


Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien käyttäjäehtoja, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@vuorkaisanta.fi